Drama

Çocukların yaratıcılık özelliklerini geliştirmek ve oyun yoluyla düş güçlerini harekete geçirmek için çocuklarla yapılan yaratıcı drama etkinliğimiz, çocuğun dikkat ,algılama, dinleme, konuşma,bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerilerini geliştirir. 

Yaratıcı/eğitici drama yöntemiyle, çocukların yaşantılarından yola çıkarak çevre bilinci oluşturmak, beceri sahibi, tutarlı, anlayışlı, sahip oldukları imkanlarla dünyalarını genişletmeye çalışan, yaşama kendi düşünceleri ile katılan, özgür, cesaretli bireyler olma yolunda destekler.