Ana Sayfa / Branş Dersleri / İngilizce

İngilizce

Okulumuzda, anadili İngilizce olan yabancı öğretmen eşliğinde, oyun aracılığı ile eğlence içerikli metotlar ve materyaller kullanılarak hazırlanan İngilizce eğitim bülteni takip edilir. 2-6 yaş arası öğrencilerimizin yaşayarak öğrenebilecekleri bir ortam sunmayı amaç  edinen okulumuzun, yabancı dildeki hedefi; 

 

  •  Yeni bir dilin kazanımlarını çok erken yaşta sağlamak ve kalıcı kılmak,
  •  Yeni bir dil ile tanışmalarını sağlamak ve ilgi uyandırmak,
  •  Doğru telafuzun yerleştirilmesi
  •  Yeni bir dile karşı olumlu tutum geliştirmek,
  •  Kültürel farklılıklara karşı duyarlılık geliştirmek,
  •  Oyun içeriği ile konuya aktif katılım sağlayarak sosyal- duygusal gelişime katkıda bulunmak,
  • Temel kendini ifade etme becerilerini kazandırmak,
  • Eğitim müfredatına paralel bir bülten takip ederek konuyu pekiştirmek.