Ana Sayfa / Eğitim / Eğitim Sistemimiz

Eğitim Sistemimiz

Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Öncesi Eğitim Programında belirtilen esaslara göre bir müfredat izlenmekte olup, ek olarak ‘Aktif Eğitim Sistemi’ ile zenginleştirilmiş bir eğitim içeriği takip edilmektedir.

GEMS (Great Explorations in Math and Science) tekniği ile; matematik ve fen temelli proje tabanlı etkinlik oluşturulurken, basit materyallerden oyun üretme ve yaratıcılığın geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Öğrencilerimiz yaparak, eğlenerek, keşfederek öğrenirken, sürecin içerisinde aktif katılım gösterirler. Program içeriğimiz, yaş düzeyleri dikkate alınarak hazırlanmakta olup akademik bilgilerin yanı sıra, çevreye ve doğaya saygılı temalar içermektedir.

Sihirli Orman Anaokulunda, 

 • Öğrenmeyi öğrenme asıl hedeftir.
 • Öğretmen-çocuk ilişkisinde problem çözme becerileri ve iletişim hakimdir.
 • Kuralların belirlenmesinde çocuk da etkindir.
 • Öğretmen salt otorite ve her şeyi bilen bir kişi değil, bilgi dağarcığını geliştirmek ve öğrenmeyi öğretmek için     kaynak konumundadır.
 • Öğretmen kendi uygulamaları üzerinde düşünen, kendini yenileyen ve hala öğrenen  bireydir.
 • Çocuğa bulunduğu yerden, onun ilgi ve yetenekleri göz önünde tutularak yaklaşılır.
 • Çocuk pasif alıcı konumundan çıkmış, aktif konumdadır.
 • Yaratıcı düşünce ortaya çıkarılarak desteklenir ve geliştirilir.
 • Kalıcı ve yaşamın her safhasında kullanılabilecek kazanımlar sağlanmaya çalışılır.

AKTİF ÖĞRENME ORTAMLARINDA ÇOCUKLAR NELER YAPARLAR? 

 • Çocuklar kişisel ilgi ve isteklerinden kaynaklanan etkinlikler başlatırlar. Çocukların gerçek aktif öğrenme   ortamında olup olmadıklarını anlamanın en iyi yolu onların yaptıkları işlere ne kadar yoğunlaştıklarına dikkat etmektir. Aktif öğrenme ortamlarında çocuklar her zaman yapacak bir şey ve konuşulacak konu bulurlar. Ortam hareketlidir. Gerekli yetişkin desteği ile çocuklar pasif ve öğretilen bireyler olmak yerine, kendi bilgilerini yaratan aktif bireyler olurlar.
 • Çocuklar oynayacakları materyalleri ve onlarla neler yapacaklarını kendileri seçerler.
 • Çocuklar tüm duyularını kullanarak inceler, değiştirir, maniple ederler.
 • Çocuklar nesneler arasındaki ilişkileri keşfederler.
 • Çocuklar nesneleri birleştirip değiştirirler.
 • Çocuklar yaşadıkları deneyimler hakkında konuşurlar. Aktif öğrenme ortamlarında sağlanan konuşma özgürlüğü sayesinde çocuklar kendi fikir ve problemlerini anlatacak dili kullanma fırsatı bulurlar. Konuşarak ve başkalarını dinleyerek, kendi konuşmalarının başkaları üzerindeki etkisini fark ederler.
 • Çocuklar yaptıklarını kendi anladıkları şekilde ifade ederler. Öğretmenler doğru yanlış ayrımı yapmada öğrencileri dinlerler.